نکات کاربردی نظارت و اجرا

این مجموعه حاصل دانش و تجربیات ارزشمند همکاران عزیزمان در معاونت خدمات مهندسی و گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است که در قالب دستورالعمل ها، ضوابط و نقشه های کاربردی تحت عنوان کلی “نکات کاربردی نظارت و اجرا” در طی چند سال گذشته تهیه و تدوین و ارایه شده اند.

-راهنمای عمومی مهندسین ناظر (شماره ۱)
آشنایی با گام های عملیاتی در نظارت موثر بر تخریب و گودبرداری پروژه ها
تهیه و تنظیم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

راهنمای عمومی مهندسین ناظر (شماره ۲-۱)
آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای ایمن تر، سازه های خرپایی
تهیه و تنظیم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-راهنمای عمومی مهندسین ناظر (شماره ۲-۲)
آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای پایدار سازی به روش نیلینگ و انکراژ
تهیه و تنظیم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

راهنمای عمومی مهندسین ناظر (شماره ۳)
نکات مهم در نظارت بر اجرای سازه های اسکلت بتنی
تهیه و تنظیم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

راهنمای عمومی مهندسین ناظر (شماره ۴)
راهنمای عمومی مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده
تهیه و تنظیم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-راهنمای عمومی مهندسین ناظر (شماره ۵)
نکات مهم در نظارت بر سازه های اسکلت فلزی (ویرایش ۱ بهمن ۱۳۹۵)
تهیه و تنظیم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-راهنمای عمومی مهندسین مجری، ناظر و کارفرمایان (شماره ۶)
ایمنی در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاه‌های ساختمانی

-دستورالعمل نحوه انجام وظایف مهندسان ناظر در زمینه ایمنی تاورکرین ها
ضوابط، چک لیست ها، فرم ها و ابلاغیه ها
تهیه و تنظیم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
آذرماه ۹۵

-راهنمای طراحی (شماره ۷) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی